Perlele aduse la lumina devin comori!

A.R.P.C. - Asociația Română de Psihologie Clinică

Asociaţia Română de Psihologie Clinică este deschisă psihologilor clinicieni, indiferent de treapta de specializare, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi tuturor persoanelor care sunt interesate să susţină activităţile asociaţiei.

Obiectivele principale ale ARPC sunt:

  • Cercetarea, în toate domeniile şi specialităţile psihologiei clinice, cu scopul diversificării şi îmbunătăţirii resurselor diagnostice şi de intervenţie psihologică;
  • Dezvoltarea profesională a specialiştilor din domeniul psihologiei clinice (manifestări ştiinţifice, revistă de specialitate, workshopuri, proiecte cu caracter interdisciplinar);
  • Formarea profesională prin programe de formare continuă şi complementară, supervizare profesională, workshopuri formative. 

 

Pentru informaţii şi detalii privind ARPC şi activităţile în desfăşurare, 
vă rugăm să ne contactați!

A.R.P.C. - Asociația Română de Psihologie Clinică
tel: 0767 721 220
e-mail: contact@ropsiho.ro

©2012 RoPsiho.ro webdesign by publiciton.ro